תהילים ט"ו: "קוד הלבוש" במשכן אלוהים

תהילים ט"ו (15) קוד הלבוש במשכן אלוהים לצפייה בשיעור וידאו לחצו כאן. אנו לומדים היום את מזמור ט"ו, אך כדי להגיע לעומק כוונת המחבר בפרק ט"ו, אנו חייבים להבין את המסקנה מפרק י"ד.[1] זו עדות נוספת לעובדה שספר תהילים נכתב כספר עם רעיון מרכזי ואינו רק אוסף מזמורים אקראי. דוד המלך אומר שאלוהים משקיף על כלל בני האדם כדי לראות: היש משכיל, דורש את אלוהים...? ומה מסקנתו של אלוהים? פסוק 3: הכל סר, יחדיו [...]