בראשית פרק ט"ז

בראשית פרק טז: פרשת הגר וישמעאל   לאחר שאלוהים כורת ברית עם אברהם ומבטיח לו זרע ואת ארץ כנען לנחלה, באים לפנינו הפרקים המכילים את הקשיים והמכשולים שעמדו בדרך הגשמתה של הבטחת אלוהים. לא לחינם מתאר המחבר את פעולת העיט הטמא מנסה לאכול את פגרי החיות בתיאור הברית בין הבתרים (בראשית טו 11). העיט המנסה לאכול מן הפגרים ולהפריע למהלך עשיית הברית מהווה סמל וצל למכשולים וקשיים העתידים לעמוד לפני האבות. כל מכשול וקושי מטרתו [...]