השעיר (עז) לעזאזל ביום הכיפורים

מה היה כל הענין עם העז לעזאזל והעז לה"? ההוראות בנוגע לשעיר (עז) לעזאזל כתובות בספר ויקרא טז. מצוות השעיר לעזאזל נעשית פעם בשנה ביום הכיפורים. עזאזל – מארמית – העז שילך ולא ישוב – אזל אלוהים ציווה על אהרון הכוהן לקחת שני שעירים (עיזים) ולהעמיד אותם לפני יהוה פתח אוהל מועד – ז"א בקו ישר אל מול קודש הקודשים, מול הפרוכת המסתירה את פנים קודש הקודשים. אהרון הגריל גורלות כדי לקבוע מי מהעיזים [...]