שמיני עצרת

בשבוע שעבר הלמוט לימד אותנו אודות חג הסוכות. אני חייב לומר ששמעתי הרבה שיעורים על חג הסוכות אך השיעור שלו היה המלא, העמוק והמעניין ביותר ששמעתי על החג ומשמעות כל סמל בו. למדנו שארבעת המינים מסמלים את עם ישראל הנושע כשהוא מלא בפרי הישועה. רק אז כעם נושע, העם יכול לשכון עם אלוהים. חיזוק לקביעה הזו אנו מקבלים מדברי הנביא עמוס הנביא בפרק ט' 11: "ביום ההוא אקים את סוכת דויד הנופלת וגדרתי את [...]