שופטים פרקים כ' – כ"א

מבוא בפרק הקודם חווינו את פרשת פילגש בָגִבעה — סדום החדשה — בישראל. אם זה קרה בעם הנבחר — בעם שקִבל את התורה — זה יכול לקרות בכל עם. כל חברה שמפנה את גבה לאלוהים ולעקרונות דברו עלוּלה לרדת לשפל הזה. אך תודה לאל, בסוף פרק יט מתברר שלא מדובר בכל ישראל: ?         מי זוכר איזה סוג של משלוח קיבלו כל ראשי השבטים בסוף הפרק? — משלוח בשר־אדם בצירוף הודעה. ?         ואיך הגיבו? — [...]