ראש חודש

ראש חודש הינו מועד שאלוהים הוסיף לרשימת המועדים לאורך השנה. ראש חודש כשמו כן הוא, היום הראשון בחודש. הכוונה ליום הראשון בו הירח מגיח לאחר שהוסתר במלואו. כידוע, החודש העברי מבוסס על מערכת הופעת הירח. חודש הינו סך הימים בהם הירח מתגלה ועד היעלמותו. מכיוון שראש חודש תלוי בגיחתו הראשונית של הירח, נקרא החג בשפות לועזיות: New moon. ראש חודש מוזכר בכתבי הקודש 21 פעמים. אני אציין את כל המקרים ונבדוק: מהי התכלית של [...]