בראשית פרקים ל"ו – ל"ז

בראשית לז, פסוקים 28-1 הקדמה: לפני שנתחיל, נעשה סקירה קצרה על מה ששוחחנו עליו בשיעור שעבר (לה 6 – לו 8):   יעקב מגיע לבית אל וממלא את ההבטחה שהוא הבטיח לאלוהים לאחר חלומו על הסולם לגן העדן. אלוהים מופיע לפניו בשנית בבית אל ומאשר: את שינוי השם מיעקב לישראל; את ההבטחה להרבות את זרעו; את ההבטחה לאדמה אותה הוא יירש. בנימין נולד ורחל נפטרה. ראובן שוכב עם בלהה, אחת מנשותיו של אביו, ובעשותו כך [...]