רצון אלוהים – ע"פ האיגרת אל הקולוסים

  אתם יכולים לדעת מהו רצון אלוהים (דגש על "יכולים") קולוסים א 9ב – 12 כדאי שספר הכתובים יהיה פתוח לפניכם. כך תכלו לראות גם בעיניים שלכם מה דבר אלוהים אומר. הרי זה מה שחשוב: מה שהוא אומר — לא מה שאני אומר. מה שהוא אומר יכול לשנות חיים. •  מה שהוא אומר יכול לשנות אתכם. •  לכן, תבדקו תמיד שהדברים שאני אומר תואמים את מה שהוא אומר.   נפתח בתפילת שאול השליח עבור [...]