צפניה פרק ג'

צפניה פרק ג – חטאי ירושלים וגאולתה פרק ג: חטאי ירושלים וגאולתה לאחר שהנביא צפניה פירט את משפט אלוהים על כל העמים הסובבים את ישראל, הוא שוב מתמקד בירושלים. פרק ג כולל את משפט אלוהים על ירושלים [במקרה זה ירושלים מוזכרת כליבה של ישראל], אך יחד עם זאת את גאולת ירושלים והסרת חטאיה ממנה. הפרק מדהים בדרך בה הנביא מתאר את חסד אלוהים על עמו ישראל. הנביא מציין בפירוט מדהים את פעולות אלוהים בעבור ישראל. [...]