מעשי השליחים: פרק ח'

הקדמה כללית: ראינו כי הספר מתאר את הפעולות של רוח הקודש דרך המאמינים הראשונים. פסוק המפתח של הספר עוזר לנו להבין גם את המטרה שלו וגם את המבנה: פרק א' 8 - "אבל בבוא עליכם רוח הקודש תקבלו כח ותהיו עדי הן בירושלים והן בכל יהודה ושומרון, עד קצה הארץ". עד עכשיו ראינו בפרקים הקודמים שלמדנו שרוח הקודש אכן בא על המאמינים כפי שישוע הבטיח, ובעצם קמה לה הקהילה הראשונה. ראינו שהרוח נתנה לתלמידים [...]