כיצד יחזור המשיח?

כתבי הקודש מציינים שני סוגים של חזרת המשיח. א. כדי לאסוף אליו את ילדיו הנושעים בעולם לפני ענישת בני האדם בעבור דחייתו. האירוע נקרא: הילקחות (תסל"א ד 13-18, יוחנן יד 1-3, קור"א טו 51-588, תסל"ב ה). באירוע זה המאמינים בישוע, (כולל המאמינים שמתו מאז מותו של ישוע המשיח ועד לאותו רגע של ההילקחות), נלקחים אל העננים כדי לפגוש את ישוע שם, ומשם יילקחו לנוכחות אלוהים בשמיים. קבוצה זו תחזור עם ישוע המשיח ארצה בסיום שבע שנות צרת [...]

2019-05-08T13:47:02+03:00

האם יש דברים שחייבים להתקיים לפני שהמשיח יחזור?

בהנחה שחזרת המשיח מתייחסת לחזרתו ארצה כדי להביס את אוייביו ולהקים את מלכותו הארצית, אז התשובה היא כן! ישנם מספר אירועים שחייבים להתרחש לפני שהמשיח ישוע חוזר ארצה. רבים מאיתנו מכירים את הנבואות המשיחיות המתארות את המשיח נוכח בבית המקדש בירושלים ובני העמים עולים לירושלים לשמוע את דברו (ישעיה ב, מיכה ד, זכריה יד 16-21). כמעט כולם יודעים שבעת מלכותו הארצית של המשיח בארץ, החטא יהיה מרוסן ולכן החיות לא יטרפו זו את זו [...]

2019-05-08T13:43:40+03:00

חתונת השה

חתונת השה ומשתה חתונת השה   החתונה ומשתה חתונת השה (התגלות יט 7-9) הקדמה היכן תשהה הקהילה – גוף המשיח – במהלך שבע שנות צרת יעקב שהן השבוע האחרון בנבואת דניאל מפרק ט 24-27? מספר עובדות הנמצאות בספר ההתגלות מציינות שהקהילה תהיה בשמיים עם המשיח ישוע במהלך שבע שנות צרת יעקב. מה תעשה הקהילה עם ישוע – בשמיים – במהלך שבע שנות צרת יעקב? אנו ניווכח שהקהילה תהיה עסוקה בין היתר בחתונה עם השה – [...]

2017-03-14T16:45:48+02:00

ההילקחות לאור כתבי הקודש

הילקחות והצלה מזעם אלוהים בתנ"ך   רובנו מודעים לאירוע המבורך הנקרא "הילקחות", לו מחכים ילדי אלוהים. ההילקחות יכולה להתרחש בכל רגע שכן כתבי הקודש אינם מתנים את ההילקחות באירוע כלשהו שחייב להתרחש לפני כן. למעשה, השליחים עודדו את ילדי אלוהים להיות מוכנים בכל רגע למפגש עם ישוע – להילקחות. (א-יוחנן ג 1-3, א-תסלוניקים א 9-10 וכו). להילקחות ישנו שם נוסף והוא "התקווה הטובה" –  (טיטוס ב 13) עובדת היתכנות ההילקחות בכל רגע היא היא המניע [...]

2017-03-14T16:39:57+02:00

מלכות האלוהים

מלכות אלוהים: מפי נביאי התנ"ך ומפי שליחי ישוע המשיח   רבות נכתב אודות מלכות אלוהים, אך הרוב מתבסס בעיקר על הכתוב בספר הברית החדשה וכמעט מתעלם מן הכתוב בנושא זה בתנ"ך. רוב הנכתב עד כה אודות מלכות אלוהים נכתב על ידי מחברים שאינם מן העם היהודי ובעבור חלקם, כל הנאמר והובטח לעם ישראל בתורה, נביאים וכתובים, התבטל בגלל שעם ישראל דחה את המשיח המובטח – ישוע. מסיבה זו, הלימוד אודות מלכות אלוהים אינו מושלם ולעיתים [...]

2017-03-14T16:23:26+02:00

האיגרת אל הרומים פרק ט' – י' 13

אל הרומים פרק ט' – י' 13 תכנית אלוהים עבור ישראל מבוא   באיגרת ששאול שולח לקהילה ברומא הוא מסכם את עקרונות הישועה, הצדקה והחסד של אלוהים לכלל בני האדם.   שאול מבהיר במילים פשוטות, בהסתמך על הכתוב בתנ"ך, שכל בני האדם חוטאים ועברו על מצוות אלוהים. בני האדם (גויים ויהודים כאחד) אינם מסוגלים "לרכוש" במעשיהם הטובים את ישועתם. על פי אמת הצדק של אלוהים, כולם, ללא יוצא מן הכלל, ראויים למוות. למרות זאת, אלוהים [...]

2017-03-09T08:50:19+02:00

דניאל פרק י"א

דניאל הנביא – פרק י"א   הפגנת ריבונותו של אלהים על ישראל בעתיד הקרוב והרחוק פרקים יא 2 – יב 3 חלקה הראשי הראשון של ההתגלות החדשה שנתן המשיח לדניאל (יא 2-35) הוא אחד הקטעים השנויים ביותר במחלוקת בכתובים. לאחר סקירה היסטורית של ארבעה שליטים פרסיים ואלכסנדר הגדול מיוון (פס' 2-4), נותן הקטע פרטי-פרטים אודות השושלת התלמאית ממצרים והשושלת הסלוקית מסוריה – שליטי שני חלקיה העיקריים של ממלכתו היוונית של אלכסנדר הגדול (פס' 5-35). מפאת [...]

2017-02-28T14:56:21+02:00

דניאל פרק י'

דניאל הנביא – פרק י'   הקדמה להתגלות האחרונה – פרקים י 1  עד יא 1 פרקים י' עד י"ב מכילים את ההתגלות האחרונה שדניאל קיבל והעלה על הכתב. ההתגלות מציגה את שלטון אלהים על ישראל בעתיד הקרוב והרחוק. הקטע הראשון בשלושת הפרקים (י' 1 – י"א 1) מכיל את ההקדמה להתגלות החדשה. הקדמה זו מסבירה כיצד קיבל דניאל את ההתגלות ומציג מספר מקרים מרתקים הקשורים  בנתינת האמת החדשה לדניאל. מצבו של דניאל י' 1-3 "בשנת [...]

2017-02-28T14:54:11+02:00

דניאל פרק ט' – מבוסס על הספר "אל עליון"

דניאל פרק ט – מועד ביאת המשיח   המשיח שנכרת או הופעתו הראשונה של המשיח בארץ לפי הכתוב בתנ"ך פרק ט בספר דניאל מכיל נבואה שהיא מהחשובות שבתנ"ך: היא חוזה מראש את המועד המדויק בו יופיע המשיח עלי אדמות. זוהי אחת ההוכחות החותכות לכך שישוע הנו אֵל שַׁדַּי, המשיח היהודי המובטח. הנבואה היא תשובת אלוהים לתפילת הנביא דניאל בפרק ט 19-1. ראוי ללמוד את תוכן התפילה לפני שמפענחים את הנבואה.   דניאל חוקר בספרים [...]

2018-12-23T10:00:14+02:00

דניאל פרק ז'

דניאל הנביא – פרק ז'   הפגנה נוספת של שלטון ה' על ממלכות הגויים בפרקים ז'-י"ב מתייחס דניאל לחלומות וחזונות שקיבל במהלך שנות חייו האחרונות. חלק מהם ניתנו לו לפני המאורעות המתוארים בפרקים ה' ו-ו'. לפחות אחד מהם ניתן לאחר מאורעות אלו.   חלומו של דניאל ז' 1-14 "בשנה הראשונה לבלשאצר מלך בבל ראה דניאל חלום וחזיונות ראשו באו לו בהיותו על משכבו. אז כתב את החלום ואת ראשי הדברים סיפר. ויען דניאל ויאמר: ראה [...]

2017-02-28T14:43:27+02:00

כותרת

עבור למעלה