בראשית פרק כ"ה

בראשית פרק כה: מות אברהם והולדת עשיו ויעקב   בראשית פרק כה. מות אברהם וקבורתו הולדת עשיו ויעקב בפרק כה אנו נפרדים מאברהם אך לא מהברכה הנצחית שאלוהים העניק לו ולזרעו אחריו. בפרק כלולים רשימת בניו של אברהם מקטורה, אשה חדשה שלה נישא אברהם לאחר מות שרה וממנה הביא שישה בנים. לא רק בני קטורה מוזכרים אלא גם צאצאי ישמעאל. שמותיהם וגורלם חשובים כדי: א. להוכיח את קיום הבטחתו של אלוהים לברך את ישמעאל מפאת [...]