בראשית פרק כ"ב

בראשית פרק כב – עקדת יצחק   בראשית פרק כב. עקדת יצחק (פסוקים 7-24) כפי שלמדנו בשיעור שעבר, אלוהים מנסה את אמונתו של אברהם ומצווה עליו להעלות את בנו יחידו, את האחד שאותו הוא אוהב במיוחד, לעולה. הקרבת ילדים לאלילים לא היה מעשה חדש בתקופתו של אברהם. עובדי אלילים היו מקריבים את ילדיהם לאליליהם כדי לציין את הכבוד הרב שהם רוחשים לאותו אליל. הקרבת ילדים לאלילים נועדה גם לרצות את האליל וכך זכות את המאמין [...]