זהותו ושירותו של עבד יהוה (המשיח) – ישעיה נ"ב 13-15

ישעיהו הנביא פרק נ"ב 13-15. זהותו ושירותו של עבד ה' הקדמה ישעיהו מתאר באופן ברור ומצמרר איך עבד אלוהים הטהור מכל חטא יישא את חטאי עם ישראל (וחטאי גויים), ויקריב את חייו כקורבן לכפרת חטאים. הקטע המדובר (נ"ב 13-נ"ג 12) הינו הרביעי בספר ישעיה בו מתוארים אופיו, פועלו וזהותו של עבד יהוה (ראה מ"ב 1־9: שליחותו של עבד יהוה. מ"ט 1־13: תיאור הקשיים המתלווים לשליחותו של עבד יהוה, ו-נ' [...]

2019-10-30T16:19:57+02:00

ישעיה נ"ב 13-15: זהותו ושירותו של עבד יהוה (המשיח)

ישעיהו הנביא פרק נ"ב 13-15 זהותו ושירותו של עבד ה' הקדמה ישעיהו מתאר באופן ברור ומצמרר איך עבד אלוהים הטהור מכל חטא, מקריב עצמו כקורבן כפרת חטאים של עמו ישראל וכלל בני אדם. הקטע המדובר (נ"ב 13-נ"ג 12) הינו הרביעי בספר ישעיה בו מתוארים זהותו, אופיו ופועלו של עבד יהוה (ראה מ"ב 1־9: שליחותו של עבד יהוה. מ"ט 1־13: תיאור הקשיים המתלווים לשליחותו של עבד יהוה, ו-נ' 4־11: עבד יהוה סובל סבל גופני).[1] עבד [...]

2018-11-26T08:11:48+02:00
עבור למעלה