ירמיה פרקים מ"ב – מ"ה

ירמיה פרקים מ"ב-מ"ה ירמיה פרק מ"ב – מ"ה (פרקים 42-45) קפצנו לפרק מ"ב. מה פספסנו? הרבה! בשנה האחת עשרה למלכות צדקיהו, בחודש הרביעי (חודש אב) ביום התשיעי לחודש, של שנת 586 לפנה"ס, הובקעו חומות העיר, נשרף בית המקדש ושאר בתי העיר. [המצור החל בשנה התשיעית לצדקיהו בחודש העשירי), ז"א שהמצור כולו נמשך שנה וחצי (ראה פרק ירמיה ל"ט, מל"ב כ"ד 20 – כ"ה 21, ירמיה נ"ב 3-30, דהי"ב ל"ו 17-21). צבא בבל הגלה חלק מתושבי [...]