בראשית פרק י"ח

בראשית פרק יח פסוקים 1-15, ו- 20-33: אלוהים מבקר באוהלו של אברהם – הדיון על מספר הצדיקים בסדום   בראשית פרק יח. אלוהים מופיע לאברהם בדמות אדם האירוע המפורסם כל כך מפרק יח התרחש מספר ימים בודדים לאחר השיחה של אל-שדי עם אברהם ומעשה ברית המילה באברהם וכל הזכרים בביתו. בפרק יז אל-שדי אמר לאברהם כי ילד עתיד להיוולד ממנו ומשרה אשתו. אברהם צחק לשמע ההבטחה (יז 17) והציע לאלוהים שימלא את כל הבטחותיו דרך [...]