האגרת אל הגלטים – נספחים

נספחים   לאחר שלמדנו את האיגרת אל הגלטים, מומלץ להתעכב עוד מעט ולהתבונן, ולו בקיצור נמרץ… א.        בתכלית שלשמה אלוהים יצר את עם ישראל. נעשה זאת תחת הכותרת “התכנית המקורית“; ב.        בהתפתחות התורה שבעל־פה, עד שניתן לה מעמד של סמכות העולה על זו של דבר אלוהים הכתוב בתנ“ך. פרק אחרון זה נקרא, “כאשר יהודי אומר ‘תורה‘ ― למה הוא מתכוון?“ …ומתוך התחשבות בקורא הנחמד ש“אין לו כוח“ לקרוא ספר שלם, והוא פותח מיד את הפרק האחרון כדי [...]