איגרת יעקב פרק א'

איגרת יעקב פרק א' פסוק 1 — מבוא לאיגרת פסוקים 12-2 — איך להגיב נכון בזמנים קשים מבוא לאיגרת מדוע בחרנו ללמוד את ספר יעקב? — מכיוון שהספר פותח ומתמקד בהנחיות מעשיות לחיים משיחיים. בפרק א' מלמד יעקב את האחים באמונה כיצד עליהם להגיב ולהתמודד בעתות צרה, סבל וכל ניסיון אשר יבוא עליהם. הנחיותיו של יעקב לחיים משיחיים מעשיים מאפשרים לנו לאמוד את אמיתות ישועתנו ואת רמת בגרותנו הרוחנית. יעקב פונה אל קהל המאמינים ומבקש מהם להתבגר [...]