ישעיה פרק מ'

ישעיה הנביא  - מבחר פרקים וקטעים מספר ישעיה פרק מ' פסוקים 1-11. נחמה רק בישוע לאחר 39 פרקים בהם הנביא ישעיה מפרט את חדלונם של בני האדם ומנהיגיהם. והנה פרק מ' (40) פותח במילים: "נחמו נחמו עמי..." מדוע? כי אין תקווה ואין נחמה בבני אדם רגילים. כולם חוטאים וכולם נכשלים. האם לא נותרה כל תקווה לשלום ושלווה? יש תקווה, אך לא מקרב בני אדם אלא מאלוהים בלבד. בפרק מ' ואילך, דבר אלוהים מצווה על [...]