איך אתם יכולים להאמין בישוע ולקרוא לעצמכם יהודים?

ובכן, אנחנו קוראים לעצמנו גם יהודים וגם משיחיים (ויש בינינו גם כאלו שקוראים לעצמם נוצרים) הדעה שאלה הן שתי מסגרות נפרדות המנוגדות זו לזו היא טעות שנובעת מחוסר סובלנות ומדעות קדומות. הויכוח בנושא "מי הוא יהודי" ממשיך להסעיר את עם ישראל. אין הסכמה אם צריך להגדיר יהדות על פי קני מידה דתיים; תרבותיים, על פי מוצא, או פשוט לפי דעת הרוב. לעומת זאת, בכתבי הקודש יהודי הוא אדם שנמנה על צאצאי אברהם, יצחק ויעקוב, [...]