האם קיימים נביאים בני זמננו?

האם קיימים נביאים בני זמננו?   האם קיימים נביאים בני זמננו? העולם המשיחי האוונגליסטי בו אנו חיים מחולק באופן גס לשתי מחנות ראשיים – השונים בדעתם בכל הנוגע ליישום חלק ממתנות הרוח שבראשן נבואות ולשונות. אני יכול רק לקוות שאלו האוחזים בדיעה השונה מזו שלי יתברכו במידה של סבלנות כדי לשמוע את טיעוני עד תום השיעור. האם קיימים נביאים בני זמננו? הבה נתחיל בהגדרה של המילה: נביא נביא: אדם אשר קיבל מסר מאלוהים ומוסר את [...]