נבואה – מקור לפחד או תקווה?

נבואה – יראה ופחד מהעתיד או תקווה לעתיד?   נבואה – יראה ופחד מהעתיד או תקווה לעתיד? לפני שאענה על השאלה החשובה, ראוי שנלמד מהי ההגדרה של המילה נבואה על פי הכתוב במילון תנ"כי. נבואה: מסר הבא מאלוהים לבני אדם בנוגע לעתיד לבוא ונאמר מפי משרת אלוהים. מה בנבואה? הנבואה כוללת נתונים ברורים ומדוייקים אודות אירוע או אירועים העתידים להתרחש כך שהאדם או העם להם ניתנה הנבואה יכולים למדוד את דיוקה ולוודא שמוצאה מפי אלוהים. [...]

2017-03-14T16:50:27+02:00

חשיבות לימוד הנבואות בכתבי הקודש

מלכות אלוהים: מפי נביאי התנ"ך ומפי שליחי ישוע המשיח   רבות נכתב אודות מלכות אלוהים, אך הרוב מתבסס בעיקר על הכתוב בספר הברית החדשה וכמעט מתעלם מן הכתוב בנושא זה בתנ"ך. רוב הנכתב עד כה אודות מלכות אלוהים נכתב על ידי מחברים שאינם מן העם היהודי ובעבור חלקם, כל הנאמר והובטח לעם ישראל בתורה, נביאים וכתובים, התבטל בגלל שעם ישראל דחה את המשיח המובטח – ישוע. מסיבה זו, הלימוד אודות מלכות אלוהים אינו מושלם [...]

2019-05-22T11:07:49+03:00

יחזקאל פרק ל"ז

יחזקאל פרק ל"ז – חזון העצמות היבשות   יחזקאל פרק ל"ז   –       בפרק ל"ה יחזקאל מציין את שאיפותיהם של האדומים להשמיד את בני ישראל ולרשת את ארצם. בעקבות זאת אלוהים עתיד להשמיד את אדום ולהפוך את אדמתם לשממה (ראה גם עובדיה, ירמיה מ"ט).   –       בפרק ל"ו נאמר שאלוהים עתיד להעלות את עם ישראל בחזרה לאדמתו, ולהפוך את הארץ השוממה והחרבה לארץ פוריה ומבורכת. אלוהים יעשה כל זאת כדי ששמו יתפאר ויתקדש בגויים. פרק [...]

2017-02-22T13:39:49+02:00

כותרת

עבור למעלה