מי יעמוד למשפט לפני אלוהים?

כולם, אך למטרה שונה. א. כל בני האדם שמתו כלא נושעים עתידים להופיע לפני כס המשפט הלבן והגדול של אלוהים (התגלות כ 14-15) כתוב: "…המוות והשאול הושלכו אל אגם האש. זהו המוות השני – אגם האש. ומי שלא נמצא כתוב בספר החיים, הושלך אל אגם האש." בסוף אלף שנות מלכות המשיח בארץ ייתקיים משפט הכסא הלבן והגדול של אלוהים. משפט זה מיועד רק לאלו שמתו כלא נושעים (התגלות כ 7-15). אלו אשר במהלך חייהם על פני [...]

2019-05-14T09:52:04+03:00

ישעיה פרק כ"ד

ישעיה פרק כ"ד משפט ה' על כל הארץ והקמת מלכותו בציון מ ב ו א מפרק יג עד כג ישעיהו הנביא מצביע על כל אחד מעמי האזור ומודיע למלכו ולעם את אשר יקרה להם ומדוע. בפרק כד הנביא מציין את משפט אלוהים על כלל יושבי תבל ומסיים את הפרק בברכה: החטא והחוטאים לא יחיו לעד – יש תאריך שיפוג תוקפו! והמשיח עתיד למלוך על כל תבל מציון. הפרק מסכם את הכתוב בספר ההתגלות פרקים ו-כב. [...]

2017-03-08T11:20:20+02:00

כותרת

עבור למעלה