שניה לתסלוניקים: פרק א'

מבוא למה צריך איגרת שנייה? מדוע האיגרת הראשונה נשלחה לתסלוניקי? היא נכתבה בעקבות ביקורו של טימותיאוס, זמן קצר יחסית אחרי שהקהילה נוסדה בעיר. טימותיאוס חזר לשאול השליח עם דיווח על מצב הקהילה: המאמינים מחזיקים מעמד למרות רדיפה (תסל"א ב 14); הם מהווים עדות למשיח בכל "מָקֵדוֹנְיָה וְאָכָיָה" (תסל"א א 7; ד 10); הם מתגעגעים לשָאוּל (ג 6); אך הדיווח גם כלל פרטים שדרשו תיקון: בני הקהילה דואגים שמא מאמינים שמתו "פיספסו" את ההילקחות; חסרים [...]