משלי ישוע – מבוא

מבוא למשלי ישוע המשיח למה ישוע השתמש במשלים? המטרה שלנו בסדרה הזו היא ללמוד יחד את משלי ישוע. לכן ישנו פיתוי לקפוץ הישר למשל הראשון ולנסות לפרש אותו. אבל חשוב מאוד להבין את התכלית של ישוע — למה בכלל דיבר במשלים. בלי זה נפספס את התמונה הגדולה. לכן נראה קודם־כל על איזה בסיס המשלים עומדים ומה קדם להם. את זאת נעשה על ידי סקירה מהירה של בשורת מתי, פרקים א – יב. לסקירה הזו [...]