זהות משיחית

זהות משיחית   זהותנו כמאמינים בישוע לעיתים קרובות אנו נשאלים: מי אתם? האם אתם יהודים? נוצרים? אנו בדרך כלל עונים שאנו יהודים משיחיים. השאלה הבאה שנשאלת היא: איך אמונתכם מתבטאת בחיי היומיום? במילים פשוטות: מהי זהות משיחית? הכותרת נשמעת מופשטת ותיאורטית, אך במהלך השיעור אני אפרט את הכותרת ואמלא אותה בתוכן מעשי יישומי. שני החלקים העיקריים בהם אתמקד הם: זכויותינו מאלוהים כמשיחיים זהות משיחית בפועל – בחיי היומיום לפני שאסקור את רשימת הזכויות וההטבות שאלוהים (מנהל [...]