ירמיה פרק ב'

ירמיה פרק ב: המסר הראשון של ירמיה הנביא ירמיה הנביא פרק ב: המסר הראשון של ירמיה חלוקת פרק ב: אלוהים מפציר בישראל המשרכת דרכיה: המסר הראשון של ירמיה. א. המשל: עם ישראל ככלתו של אלוהים האב המנסה לרצות את בעלה (ב 1-3). ב. הסטייה אחר אלילי הגויים (4-13, 18-30, 33-37) "הכלה" סרחה דרכיה והלכה אחר אלילי הגויים. נטשה מקור מים חיים לטובת הבל. ישראל הפכה לאשה בוגדת האשמה בחטאים רבים. 1. תיאור חטאיי ישראל (4-13, [...]