מעשי השליחים: פרק כ'

רקע בפרק י"ט שאול נמצא באפסוס, כחלק ממסע הבישור השלישי שלו. ראינו כי החלה בעיר מהומה גדולה עקב "דרך האדון" (י"ט 23) אך בסופו של דבר מזכיר העיר הרגיע את הענינים. בנוסף לכך, גילינו מהם יעדיו הבאים של שאול השליח. שאול התכוון להגיע לירושלים ובסופו של דבר גם לרומא (י"ט 21). החל מפרק זה לוקס מנסה לבסס את העובדה ששאול הוא איש אלוהים ודבר אלוהים בפיו. נלמד זאת בהמשך הפרק. פסוקים 1-6: מסע למקדוניה [...]