מעשי השליחים: פרק ט"ז

הרקע – מה ראינו עד עכשיו בספר מעשי השליחים? ספר מעשי השליחים מתאר את פעולות רוח הקודש דרך המאמינים על מנת שיעידו על ישוע כאדון ומשיח. ראינו בחלק הראשון של הספר שרוח הקודש בא על המאמינים בירושלים, עושה ניסים וקמה לה הקהילה הראשונה. לאחר מכן ראינו את הבשורה והמאמינים יוצאים מחוץ לירושלים לאזור שומרון בעקבות סקילת סטפנוס והרדיפה שהתחילה נגדם. קראנו על שאול, רודף הקהילה שישוע התגלה אליו והפך אותו למאמין ושליח שלו. ראינו [...]