מעשי השליחים: פרקים ו' – ז'

תוכן עניינים: האשמה כלפי סטפנוס: פרק ו' 8-ז' 1. מסע התגוננות של סטפנוס – אברהם יצחק ויעקב: פרק ז' 2-8. מסע ההתגוננות של סטפנוס – יוסף: פרק ז' 9-19. מסע ההתגוננות של סטפנוס – משה: פרק ז' 20-43. מסע ההתגוננות של סטפנוס – המשכן: פרק ז' 44-50. שימו לב מה אתה עושים(התוכחה): פרק ז' 51-53. סטפנוס נסקל: פרק ז' 54-60. האשמה כלפי סטפנוס: פרק ו' 8-ז' 1 מה אנחנו יודעים על סטפנוס עד עכשיו? [...]