מעשי השליחים: פרק א'

באופן אישי אני חושב שהשם שניתן לספר "מעשי השליחים" הוא הכי פחות טוב. נכון, מסופר לנו הרבה על השליחים לאורך הספר, אבל הדמות המרכזית בספר הזה, אולי יותר מכל ספרי התנ"ך היא – רוח הקודש. אולי היו צריכים לקרוא לזה "מעשי רוח הקודש". רקע: מחבר האיגרת: לוקס, רופא שהתלווה לשאול השליח במסעות הבישור שלו(קולוסים ד' 14). מחבר הבשורה  והיחיד מבין כותבי הברית החדשה שלא היה יהודי. לוקס התלווה לשאול לראשונה במסע הבישור השני שלו [...]