מרקוס פרק ז' 1-23: מסורת הזקנים

מרקוס פרק ז' 1-23 בשורת מרקוס פרק ז, פסוקים 1-23 – ישוע מלמד אודות טומאה וטהרה השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 24 בשורת מרקוס פרק ז, פסוקים 1-23 הקטע המקביל: מתי ז 1-20 ישוע מלמד אודות טומאה וטהרה הידיעות והשמועות אודות פעולותיו ולימודו של ישוע מגיעות גם לאוזני ההנהגה הדתית היושבת בירושלים. ישוע מגלה כוח שאין להם והמון רב נוהה אחריו ומזכיר את שמו יותר משמם. ישוע עונה לשאלות העם בסמכות [...]