זכריה פרק ד'

זכריה הנביא פרק ד' מבוא תזכורת הרקע ומשמעות החזיונות עד כה: עם ישראל חזר מגלות בת 70 שנה בבבל. הוא התמודד עם אויבים שמנעו ממנו להמשיך את עבודות בניית העיר והמקדש. ידי העם רפו ולכן נדרש נביא כמו זכריה (ה' זוכר) בן־ברכיה (ה' יברך) בן־עידו כדי להזכיר להם כי ירושלים ועם ישראל עדיין במרכז תכניתו של אלוהים. שמונה החזיונות (פרקים א-ו) מציינים את התהליך שיעברו עם ישראל והעולם, עד היום שבו יבוא אלוהים בעצמו לשכון [...]