מה נעשה במלכות השמים, האם נשב כל היום תחת העץ בבטלה?

לא נשתעמם במלכות אלוהים כי שעמום זה חטא, ובעידן הנצחי לא נחטא ואף לא ישכון החטא בינינו. אם כן, מה נעשה בכל יום, כל היום? כשאלוהים ברא את העולם בבראשית, הוא ייעד את האדם לתחזק את הבריאה (בראשית א 28-30) והוא אלוהים היה מלך על כל אשר נברא. משחטא האדם נהרס הסדר הטוב. מאז החטא, מתקן אלוהים את המעוות ועתיד להחזיר לקדמותו את המצב בו האדם משרתו בבריאה מושלמת חסרת חטא ותוצאות החטא, בטוהר [...]

2019-05-14T10:07:34+03:00

האם ניראה אחרת במלכות השמים?

באומרנו מלכות השמיים אנו מתכוונים לתקופת הנצח בה אלוהים מולך בעולם חדש נטול כל חטא וסממני חטא, או לפרק הזמן בו המאמינים בישוע נמצאים בשמיים בנוכחות אלוהים לאחר ההילקחות. בשני המקרים כתבי הקודש מציינים שהמאמינים בישוע עתידים לקבל גוף חדש, נטול חטא וסמני תוצאת החטא. כתבי הקודש מתארים את חזותנו החדשה באיגרת הראשונה לקורינתים טו 35-58, התגלות כא-כב, ישעיה סה 17 עד סוף סו. כל אדם שיחיה במלכות שמיים יקבל גוף חדש, מושלם, כמו [...]

2019-05-08T14:06:33+03:00

כותרת

עבור למעלה