חתונת השה

חתונת השה ומשתה חתונת השה   החתונה ומשתה חתונת השה (התגלות יט 7-9) הקדמה היכן תשהה הקהילה – גוף המשיח – במהלך שבע שנות צרת יעקב שהן השבוע האחרון בנבואת דניאל מפרק ט 24-27? מספר עובדות הנמצאות בספר ההתגלות מציינות שהקהילה תהיה בשמיים עם המשיח ישוע במהלך שבע שנות צרת יעקב. מה תעשה הקהילה עם ישוע – בשמיים – במהלך שבע שנות צרת יעקב? אנו ניווכח שהקהילה תהיה עסוקה בין היתר בחתונה עם השה – [...]