החיים לאחר הצרה הגדולה

בשיעור הנוכחי אתייחס לשאלות הבאות: אילו אירועים עתידים להתרחש בארץ ישראל בעת חזרתו של המשיח ישוע? מה יקרה לשארית עם ישראל ולשארית מכלל אומות העולם בעת שובו של המשיח ישוע ארצה ותחילת מלכותו הארצית? אילו שינויים עתידים להתרחש בתבל בחיי האדם ובטבע בעת מלכות המשיח? נא לזכור שהתשובות מאוד קצרות וכוללות מספר מצומצם של פסוקים להקלת הלימוד. שאלה ראשונה: אילו אירועים עתידים להתרחש בארץ ישראל בעת חזרתו של המשיח ישוע? לפני שאפרט אילו אירועים [...]