מתי פרק כ"ב 1-14: משל על מלך שערך חתונה

מתי פרק כ"ב 1-14 משל על המלך שערך חתונה המשל הנוכחי הינו שלישי בסדרה של משלים המציינים את משפט אלוהים על אלו השומעים את הבשורה ודוחים אותה בחוצפתם. המכותבים המיידיים של המשלים הם ההנהגה הרוחנית בתקופתו של ישוע שבזו לסמכותו ולדבריו (מתי כא 23, 28-30, 33-39). דבריו של ישוע נאמרו לאחר שנכנס למקדש ופיזר את הרוכלים. פעולה שכזו נחשבה כהכרזה המתנגדת לדרך הפעולה של הכוהן הגדול, פעולה המציגה את הכוהן הגדול ומשרתיו כפועלים מושחתים. כאמור, [...]