מי הם המלאכים?

המלאכים הם יצורים שנבראו על ידי אלוהים כחלק ממרכיבי הבריאה המתוארים בספר בראשית בפרקים א-ב. המלאכים נבראו ביום הרביעי של הבריאה, יחד עם כל שאר גרמי השמים. "צבא השמיים" הינו שם הכולל את הכוכבים והמלאכים (ראה נחמיה ט 6, דברים יז 3, מל"א כב 19). המלאכים היו עדים לשאר פעולות הבריאה של אלוהים ביום החמישי והשישי. בספר איוב לח 7 נאמר שהם הריעו לאלוהים כשהיו עדים לנפלאות הבריאה. כל המלאכים כמו כל שאר פריטי [...]