מיכה: הקדמה ופרק א'

מיכה המורשתישמו של הנביא הינו הצורה המקוצרת של השם: מיכיהו שמשמעו: "מי כמוך באלים ה'?" (שמות ט"ו 11, מיכה ז' 18).[1] שמו של הנביא מתחבר למסר שבפיו שהרי משא דברו נועד להציג את ריבונותו ועליונותו של אלוהים על כל אדם ועם.כתבי הקודש אינם מציגים את הנביא על פי שם אביו או בית אביו אלא על פי שם עירו.העיר מורשת נמצאת סמוך לעיר גת הפלישתית באיזור חבל לכיש. מורשת מזוהה כיום עם תל-צפית שליד נחל האלה, [...]