תהילים ק"ג: האם הודית לאלוהים היום?

חלוקת המזמור א. ברכי נפשי את יהוה (1-2). ב. פירוט חסדי יהוה עליהם נפשי מודה לו (פ. 3-18) אלוהים סולח ומרפא (פ. 3) אלוהים מציל נפשי ממוות נצחי (פ. 4) אלוהים מספק את כל צורכי גופי (פ. 5) אלוהים שופט צדק ודואג לעשוקים (פ. 6) אלוהים מעניק תורה ודרך לחיים מבורכים (פ. 7) אלוהים רחמן ואינו נוקם (פ. 8-12) אלוהים אב המרחם על יראיו (פ. 13-18) ג.  כל הבריאה ברכי את יהוה (פ. 19-22) [...]