תהילים צ': למדנו לחיות בחכמה

מזמור צ' מתחיל את הספר הרביעי בתהילים. מזמור צ' הנושא את שמו של משה כמחבר המזמור. לפיכך, מזמור צ' הינו המזמור העתיק מכלל מזמורי תהילים. אם כן, מדוע שמזמור צ' לא יפתח את ספר תהילים? העובדה שהמזמור העתיק ביותר נמצא בעומק הספר מהווה הוכחה לכך שעורך ספר תהילים, ככל הנראה עזרא או בן תקופתו ערכו את ספר תהילים כספר עם תכלית (הלל למשיח בן האלוהים [לוקס כ"ד 44]) ולא רק כאוגדן שירים בו כל [...]