האיגרת השניה לקורינתים פרקים א' – ב'

שניה לקורינתים פרק א' לצפייה בשיעור וידאו- 1:1-2 לחצו כאן, 1:1-8 לחצו כאן, 1:23-2:11 לחצו כאן, 2:12-2:17 לחצו כאן. מבוא: האיגרת השניה של שאול לקורינתיים נכתבה בתקופת שבר ומשבר אמון קשה בין הקורינתיים לשאול. מורי שקר כבשו לב רבים מהמאמינים בקורינתוס ואכיה והצליחו לשכנעם ששאול אינו שליח מטעם האדון, אינו אדם אמין ומניעיו אינם כשרים. הסיבה העיקרית לכתיבת האיגרת היא הצורך של שאול השליח להגן על יושרו, אמינותו ושקיפות שירות הבשורה בפני המאמינים בקורינתוס [...]