המורים כדוגמא ומופת

המורים כדוגמא ומופת   הנושא מאוד מאתגר ודורש את כל כולו של האדם. אינני עומד פה כאחד שהשלים את כל דרישותיו של האדון, אלא כאח ושותף למשימה חשובה שנועדה לפאר את שם האדון. אנו עתידים לשמוע את הדרישות ממורה בבית אלוהים. אני חושש שיהיו כאלו שידיהם ירפו מלהמשיך במשימה. לא לכך נועדה ההרצאה. ההיפך, אנו לומדים כדי להבין את החשיבות שבהוראה בבית אלוהים כדי שנתעודד להישמר מן הרע ולהתקדם בטוב. מורה: מדריך, מלמד, מכוון דרך (דבר ה' [...]