מה זה אומר לדבר בלשונות?

מה זה אומר לדבר בלשונות? לדבר בלשונות זה לומר אמת מסויימת אודות אלוהים ופועלו, בשפה שהדובר מעולם לא למד, בנוכחות אדם או קהל שאינו נושע, הדובר את אותה שפה (קור"א יד). מטרת הדיבור בלשונות היא להראות אות, מופת, פעולה על-טבעית שכל תכליתה לאמת את הדובר כשליחו של אלוהים הנושא מסר חשוב וקריטי עבור הנוכחים. הנתונים הראשונים והמפורטים אודות דיבור בלשונות מתועדים בספר מעשי השליחים ב'. כאשר המאמינים הראשונים בישוע היו יחדיו באותו חדר בחג השבועות, [...]

2017-03-16T08:52:19+02:00

מתנות רוח הקודש – חלק 3

מתנות רוח הקודש פרק ו “הסדר הנכון” תנאי השימוש במתנות הרוח(הראשונה לקורינתים יד 40-26)   עד כה למדנו: א. אף־על־פי שכל המאמינים נטבלו ברוח הקודש, לא לכולם נתן אלוהים את מתנת הלשונות (הראשונה לקורינתים יב). ב. כל המתנות הרוחניות נועדו לבנות את גוף המשיח — הקהילה. כל שימוש במתנות הרוח שאינו לטובת כלל הגוף, הנו שימוש פסול ואינו בהתאם להדרכת אלוהים. ג. מתנת הלשונות: אות לחסרי האמונה … אות המזהה את המאמינים כנושאי מסר מאלוהים; אות אזהרה למען יחזרו [...]

2017-03-14T16:32:25+02:00

מתנות רוח הקודש – חלק 1

ספר המתנות מתנות רוח הקודש, ריפוי, אותות ונסים מאת מנחם קלישר קצר, ברור — מבוסס על כתבי הקודש שיעורי בית גאולה © 2008 כל הזכויות שמורות לקהילת ירושלים בית גאולה ת”ד 31878 ירושלים 91317 כל הציטוטים מספר הברית החדשה לקוחים מהתרגום החדש, אלא אם כן צוין אחרת. כל הזכויות לתרגום החדש שמורות © 1991 לחברה לכתבי הקודש בישראל, ת”ד 44, ירושלים 91000 תוכן העניינים: מבוא פרק א — הכרת רוח הקודש זהות רוח הקודש   הגדרת [...]

2017-03-14T16:28:20+02:00

כותרת

עבור למעלה