יוחנן פרק ו' 1-15: ישוע מאכיל 5,000 איש

יוחנן פרק ו' 1-15 האכלת חמשת אלפים איש (קטעים מקבילים: מתי יד, מרקוס ו, לוקס ט) פרק ו' מתאר נס מרכזי בחיי ישוע, נס שמוזכר בכל ארבעת הבשורות. במהלך השיעור אני אזכיר נתונים הכתובים גם בשאר הבשורות. יוחנן מרחיב את תיאור הנס מכיוון שהדבר נועד להדגיש את מטרת האיגרת: "אבל אלא נכתבו כדי שתאמינו כי ישוע הוא המשיח בן האלוהים, וכדי שבהאמינכם יהיו לכם חיים בשמו." כ' 311. מאמינים רבים מחלקים את אות האכלת ההמון וההליכה על [...]