יוחנן פרק ו' 16-71: ישוע הולך על המים והלחם האמיתי

יוחנן ו' 16-71   פסוקים 16-35 בשיעור שעבר למדנו איך ישוע מאכיל 5000 איש עם חמישה כיכרות לחם ושני דגים. לאחר שההמון שבע, הם רצו להמליך את ישוע כמלך (יוחנן ו 15). ההמון ראה בישוע את התגשמות נבואת משה בדברים יח 15-19: כמו שמשה נתן אוכל לעמו במשך 40 שנה והוציא את העם מעבדות מצרים, הנה בא הנביא שנותן אוכל – והוא גם ישחרר אותנו מעול רומא. ההמון לא כרע ברך לפני ישוע וביקש ממנו [...]