העשיר הטיפש

העשיר הטיפש לוקס יב 20-16 מבוא ?         מי זוכר איזה משל למדנו בשיעור הקודם? — המשל של שני בעלי החוב. שָם ישוע סיפר... על אדם אחד שהיה חייב הרבה כסף, ●        על אדם שני שהיה חייב מעט, ●        ועל מלווה כספים שוויתר לשניהם. ?         אתם זוכרים על מי ישוע המשיל את המשל הזה? האדם שהיה חייב הרבה — זו הייתה האישה החוטאת שמשחה את רגלי ישוע בשמן בושם. היא ידעה שנסלחו לה חטאים רבים. [...]