לוח זמנים – תקופת זכריה הנביא

לוח כרונולוגי -אירועים ותאריכים בספרים: חגי, זכריה, עזרא, נחמיה, דניאל, יחזקאל   ציון תאריכים בספרים: חגי, זכריה, עזרא, נחמיה, דניאל, יחזקאל, אסתר ספר חגי: תאריך מראה מקום תיאור האירוע שתיים לדריווש בראשון לחודש השישי 1 אלול. אוגוסט 520 לפנה"ס. א 1 דבר ה' לראשי העם: זרובבל בן שאלתיאל הפחה וליהושוע בן יהוצדק, הכוהן   הגדול: הגיע העת לבנות את בית אלוהים שתיים לדריווש 24 לחודש השישי – אלול. אוגוסט\ספט. 520 לפנה"ס א 15 במהלך 23 [...]