עבודת אלילים, כישוף ואסטרולוגיה

אזהרת כתבי הקודש בנוגע לעבודת אלילים, אסטרולוגיה וכשפים מאז בראשית בני האדם נוטים אחר דעתם ורגשותיהם במקום אחר דבר אלוהים. כבר מבראשית אדם וחווה עברו על מצוות אלוהים וטעמו מפרי העץ האסור. קין סירב לציית להדרכת אלוהים וכך איפשר לחטא לשלוט על רגשותיו ומעשיו. מרדנותו ועקשנותו של קין התבטאו ברצח אחיו הבל. בני דורו של נוח דחו את ריבונותו של אלוהים למרות הבישור שנעשה לנגד עיניהם ומצאו את מותם במבול. בני הדור שלאחר המבול מרד באלוהים [...]