נבואות בלעם – הנבואה הרביעית

ספר במדבר כ"ד 17-19 1. רקע לנבואות בלעם וסקירה של שלושת הנבואות הראשונות. - הקשר להבטחות ברית אברהם - אישרור הבטחת אלוהים לעמו שייכנסו ויירשו את ארץ כנען הסבר פסוקים 14-16: 14. "ועתה הנני הולך לעמי, לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. 15. וישא משלו ויאמר: נאום בלעם בנו בעור ונאום הגבר שתום העין. 16 נאום שומע אמרי-אל ויודע דעת עליון מחזה שדי יחזה נופל וגלוי עיניים." משמעות הביטוי "אחרית הימים": [...]